zarząd skarbiec tfiAnna Milewska

Prezes Zarządu

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
Posiada ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się we wdrażaniu projektów i zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwach oraz prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm.
Szlify zawodowe w sektorze finansowym zdobywała w bankowości, z którą związała się na wiele lat. Pracowała m.in. na kierowniczych stanowiskach w Banku Współpracy Europejskiej S.A. odpowiadając za obszar ryzyka kredytowego i sprzedaży.
Jako członek Rady Nadzorczej, a następnie Wiceprezes Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała rozwój obszaru detalicznego i korporacyjnego Banku i prowadziła restrukturyzację portfela kredytowego BOŚ.
W trakcie wieloletniej kariery zawodowej pracowała także w zarządzie TVP S.A. nadzorując przychody spółki, marketing i biuro handlu.
Jest aktywnym uczestnikiem polskiego życia gospodarczego. Jako współwłaściciel jednej z kancelarii gospodarczych skutecznie wspierała przedsiębiorców poszukujących efektywnego finansowania bieżącej działalności biznesowej.Krzysztof Czerkas
Członek Zarządu

Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako prezes zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.


Jarosław Jamka
Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień magistra a następnie doktora nauk o zarządzaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Karierę rozpoczął w domu maklerskim Certus jako makler papierów wartościowych. Następnie pracował w banku BPH, a w latach 1996-1997 jako zarządzający portfelami instrumentów finansowych w BDM SA. W okresie 1997-2010 związany z grupą ING w Polsce. Od 1996 do 1999 pracował w ING BSK Asset Management S.A. i ING BSK TFI S.A., gdzie także zajmował stanowiska doradcy inwestycyjny/zarządzający portfelami i funduszami. W latach 1999-2006 jako dyrektor inwestycyjny i członek zarządu zarządzał funduszem emerytalnym ING Nationale – Nederlanden Polska. W latach 2006 – 2010 zajmował w ING stanowisko CFO Polska (w linii biznesowej ubezpieczenia i emerytury). W latach 2010- 2013 związany ze spółką Money Makers S.A. (obecnie Alior TFI), gdzie był jednym z założycieli spółki, zasiadał w zarządzie i zarządzał portfelami inwestycyjnymi. W latach 2013-2014 związany z grupą Leasingteam (na stanowisku CFO). Od 2014 do 2018 zatrudniony w Ipopema TFI jako dyrektor inwestycyjny i wiceprezes zarządu. W latach 2018-2020 zatrudniony w Quercus TFI jako zastępca dyrektora inwestycyjnego i wiceprezes zarządu. Od listopada 2020 zajmuje stanowisko członka zarządu w Skarbiec TFI.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj