Słownik inwestycyjnyWskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI)

Wskaźnik nazywany również indeksem. HHI identyfikuje poziom konkurencji na danym rynku i pomaga ocenić potencjalne skutki koncentracji przedsiębiorstw. Wskaźnik jest wykorzystywany m.in. przez urzędy antymonopolowe, agencje badawcze, rozmaite instytucje w tym Departament Sprawiedliwości USA. Nazwa indeksu pochodzi od nazwisk ekonomistów, którzy go opracowali we wczesnych latach po II wojnie światowej. HHI jest określony jako wyrażona w procentach suma kwadratów udziałów w rynku wszystkich przedsiębiorstw działających w tej samej gamie produktowej. Przyjmuje się, że HHI o wartości powyżej 1800 sugeruje wysoce skoncentrowany rynek.

Przykład:
2 rozpatrywane przypadki. W obydwu na rynku 4 firmy mają 80% rynku, a pozostałe 20% należy do 20 firm. W pierwszym przypadku największa z czterech firm jest odpowiedzialna za 68% ogółu produkcji, a pozostałe 3 duże firmy mają po 4% udziału ogólnego. W drugim przypadku 4 największe firmy wytwarzają po 20% ogólnej produkcji. HHI dla przypadku numer 1 wyniesie (0,68^2+3*0,04^2+20*0,01^2)*10000=4692 W przypadku numer 2 odpowiednio (4*0,2^2+20*0,01^2)*10000=1620. W przypadku pierwszym występuje monopol, w przypadku drugim jest konkurencja, ale daleka od idealnej.

Tagi: wskaźniki, indeksy

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj