Słownik inwestycyjnyLIBOR

Skrót z języka ang. od "London Interbank Offered Tate". Stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzybankowym w Londynie. LIBOR jest wyznaczany w dni robocze o godzinie 11:00 GMT. Stawka stopy procentowej wyznaczana jest w walucie amerykańskiej, brytyjskiej, szwajcarskiej, japońskiej oraz w euro. LIBOR obliczany jest przez ICE Benchmark Administration (IBA) na bazie średniej arytmetycznej wielkości oprocentowania w bankach będących uczestnikami panelu LIBOR. Przy wyliczeniach odrzucana jest pewna liczba skrajnych wartości. Stopa nie jest stawką transakcyjną, ale stanowi istotny parametr transakcji finansowych. W wielu państwach oprocentowanie kredytów i depozytów oparte jest o LIBOR.

Tagi: wskaźniki

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj