Słownik inwestycyjnyIRR

Skrót z języka ang. od "Internal Rate of Return". Inaczej wewnętrzna stopa zwrotu. Jedna z metod oceny i porównania dochodowości projektów inwestycyjnych. IRR uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. W sensie technicznym wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa przy której NPV=0. Bieżąca wartość wydatków pieniężnych jest przy takim scenariuszu równa bieżącej wartości wpływów pieniężnych. IRR pokazuje realną stopę dochodu z inwestycji. Zakładając, że IRR jest większe niż szacowana wartość graniczna, inwestycja jest opłacalna. Przy porównaniu projektów, gdzie wartość graniczna jest przekroczona, im wyższa wewnętrzna stopa zwrotu, tym inwestycja ma wyższą dochodowość.

Tagi: inwestycje

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj