Słownik inwestycyjnyAgregat M3

Jedna z podstawowych miar podaży pieniądza w gospodarce, najmniej płynna kategoria, zarazem uznawana za najlepszą miarę ilości pieniądza krajowego. W skład agregatu wchodzi pieniądz gotówkowy, depozyty bieżące, depozyty i inne zobowiązania banków wobec podmiotów niebankowych o pierwotnym terminie zapadalności do 2 lat, depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy, depozyty terminowe i długoterminowe depozyty w walutach obcych, a także terminowe umowy odkupu dłuższe niż 1 dzień. Stanowi poszerzenie agregatu M2 o operacje z przyrzeczeniem odkupu pomiędzy bankami a sektorem niebankowym i dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności do 2 lat, emitowane przez banki. Wartość miary jest publikowana w cyklu miesięcznym przez NBP.

Zobacz także:
agregat M0, agregat M1

Tagi: pieniądz, wskaźniki

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj