KotwicaPlan Systematycznego Oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania to świetny sposób na gromadzenie pieniędzy na przyszłość. Z jednej strony mobilizuje do regularnych wpłat, z drugiej wykorzystuje długoterminowy potencjał inwestowania w fundusze inwestycyjne. W ramach planu, regularnie inwestujesz swoje środki w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO. Im większa jest łączna zgromadzona kwota tym więcej środków może pracować na przyszłość. Twój przyszły kapitał składa się zarówno z regularnych wpłat jak i zysku wypracowanego przez fundusze inwestycyjne.

pso

Skarbiec PSO z Premią - Wyniki portfeli modelowych, dane na 26.02.2021
*od 26 lutego 2014 roku


Skarbiec PSO Roczna Premia, Plan Oszczędnościowy Skarbiec na Piątkę, Pan Oszczędnościowy Skarbiec na Szóstkę
Wyniki portfeli modelowych, dane na 26.02.2021

rentier

KotwicaPlan Skarbiec Rentier

Skarbiec Rentier  jest rozwiązaniem dla Klientów, którzy posiadają znaczny kapitał, pozwalający na wypłacanie wypracowanych zysków. Zasada działania jest prosta, w ramach planu Klient inwestuje środki w jeden z trzech subfunduszy Skarbiec FIO

  • Subfundusz Skarbiec Konserwatywny,
  • Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny,
  • Subfundusz Skarbiec Obligacja.
Jednostki Uczestnictwa nabywane w ramach Planu, są odkupywane za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy łączną wartością Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu, a sumą wpłat dokonanych przez Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu, a kwota początkowej inwestycji pozostaje nienaruszona. Aby przystąpić do Planu „SKARBIEC RENTIER” należy wypełnić specjalny formularz, w którym należy zadeklarować przystąpienie do Planu oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa o wartości nie niższej niż określona w obowiązującym regulamin.

KotwicaIndywidualne Konto Emerytalne - Skarbiec

IKE-Skarbiec to III filar w polskim systemie emerytalnym. Systematycznie wpłacane środki, inwestowane są w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne z rodziny Skarbiec. Całość wpłaconych pieniędzy pracuje na poczet Twojej emerytury, gdyż środki gromadzone w ramach IKE - Skarbiec zwolnione są z opłaty manipulacyjnej, a wypracowany zysk nie podlega 19% podatkowi od zysków kapitałowych - będą one powiększać gromadzony kapitał.ike

KotwicaSkarbiec Konto Emerytalne

Skarbiec Konto Emerytalne to nowoczesny sposób umożliwiający gromadzenie środków na Twoją emeryturę.  Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie zalet trzech produktów oszczędnościowych połączonych w jeden Program: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO). Decydując się na Skarbiec Konto Emerytalne możesz wybrać jeden z trzech portfeli:

  1. Portfel aktywny, gdzie środki automatycznie przenoszone są pomiędzy subfunduszami w momencie osiągnięcia określonego wieku

  2. Portfel statyczny, gdzie wpłacając środki decydujesz się na stały podział pomiędzy trzy subfundusze

  3. Portfel indywidualny, gdzie sam decydujesz w które subfundusze chcesz zainwestować swoje pieniądze (maksymalnie trzy Subfundusze Funduszu Skarbiec FIO).

Więcej infromacji o Skarbiec Konto Emerytalne można znaleźć na skarbiec24.

 Pakiet Emerytalny Skarbiec

Na Pakiet Emerytalny Skarbiec składają się: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, indywidualne konto emerytalne i plan systematycznego oszczędzania.

Regulamin
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj