skarbiec tfi

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie Skarbiec TFI SA zarządza 45 funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 6,9 mld złotych. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2002 roku Gazeta Giełdy „Parkiet” uznała Skarbiec TFI SA najlepszym Towarzystwem funduszy inwestycyjnych w 2002 r., honorując Skarbiec TFI SA doroczną statuetką Byka i Niedźwiedzia. W 2006 roku Towarzystwo zdobyło nagrodę LIDER RYNKU w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce oraz tytuł EURO LEADERA. Rok później Skarbiec TFI SA został wybrany najlepszym Towarzystwem - tym razem w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i firmy Analizy Online. Także w 2007 roku Skarbiec TFI SA zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek w kategorii „Business Superbrands” w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands. W 2017 i 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita. W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet. W 2020 roku Skarbiec TFI otrzymał nagrodę od Agencji Informacyjnej ISBnews w kategorii „Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług i Rozwiązań dla Biznesu” podczas II Gali "Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce". W 2020 roku Skarbiec TFI otrzymało wyróżnienie od Analiz Online w kategorii Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2019 roku. W październiku 2020 roku Skarbiec TFI zostało wybrane najlepszym TFI na rynku w 2020 roku przez Dziennik Rzeczpospolita. W marcu 2021 roku Skarbiec TFI zdobyło nagrodę Alfa 2020 w kategorii Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.


fundusze inwestycyjne produkty

23 lata innowacji w inwestycjach


Skarbiec TFI jako pierwszy wprowadził na rynek kilkanaście innowacji produktowych - w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego. Misją Towarzystwa jest wniesienie znacznego wkładu w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Pragniemy to osiągnąć, świadcząc usługi na wysokim poziomie, oferując innowacyjne produkty. Filozofia inwestycyjna Towarzystwa zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie portfelami funduszy oraz aktywami Klientów w ramach usługi asset management, według ściśle określonych reguł. Innowacyjne podejście Skarbca TFI do zmieniających się trendów rynkowych pozwala Towarzystwu dotrzeć do szerokich grup Inwestorów.

Dane rejestrowe

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, REGON 012711648 kapitał zakładowy: 6 050 505,00 zł, wpłacony w całości.

izfia
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj