skarbiec global funds
Z dniem 1 grudnia 2017 roku, fundusz parasolowy działający dotychczas pod nazwą Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, zmieni nazwę na  Skarbiec - Global Funds SFIO. Wraz ze zmianą nazwy, zmodyfikowana zostanie również jego oferta. Wchodzące w skład funduszu trzy subfundusze będą kontynuowały swoje strategie inwestycyjne, polityka lokowania aktywów dwóch kolejnych zostanie zmieniona, a pozostałe trzy subfundusze ulegną likwidacji.

Partnerzy, Skarbiec TFI i JP Morgan Asset Management, po trwającej blisko 5 lat współpracy w zakresie tworzenia i zarządzania funduszem parasolowym Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, podjęli decyzję o przekształceniu wspólnej oferty inwestycyjnej.
                  
Trzy subfundusze działające obecnie jako:
  • JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska,
  • JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
  • JPMorgan - Global Income Fund Polska,
zmienią nazwy na :
  • Skarbiec - Emerging Markets Opportunities,
  • Skarbiec - Global High Yield Bond,
  • Skarbiec - Global Income.

Produkty te będą realizowały swoje dotychczasowe strategie inwestycyjne, polegające na lokowaniu od 65 do 100% aktywów w subfundusze zarządzane przez JP Morgan Asset Management, odpowiednio w JPM Emerging Markets Opportunities Fund, JPM Global High Yield Bond Fund oraz JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund.

Kolejne dwa subfundusze, z dniem 1 marca 2018 roku, zmienią nie tylko swoje nazwy ale również założenia polityki inwestycyjnej.  

JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska, będzie działał pod nową nazwą Skarbiec - Global Select Equity. Strategia inwestycyjna subfunduszu będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który jest jednym z najlepszych na świecie funduszy inwestujących w akcje na rynkach rozwiniętych.
 
Z kolei JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska, zmieni nazwę  na Skarbiec - Global Bond Opportunities swoje aktywa będzie lokował w subfundusz JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokacje w różne segmenty obligacji.

We wszystkich wyżej wymienionych subfunduszach nie ulegną zmianie pozostałe parametry, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.konstrukcja rozwiaznia

global bond opportunities


global high yield bond

ghyb tabela
global income

global income inwestycjeNota Prawna:
Produkty J.P. Morgan Asset Management przedstawione w niniejszym materiale nie są dostepne w polskich sieciach dystrybucji. Infromacja o nich w niniejszym materiale została podana w celach informacyjnych. Niniejszy dokument ma charakter promocyjny, a tym samym zawarte w nim opinie nie mogą być traktowane jako porady ani zalecenia dotyczące sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek inwestycji lub zainteresowania takową. Odbiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie w oparciu o informacje tu zawarte. Wszelkie badania zawarte w niniejszym dokumencie zostały pozyskane przez J.P. Morgan Asset Management i mogły zostać wykorzystane przez ten podmiot dla jego własnych celów. Wyniki takich badań są udostępnione jako informacje poboczne i nie zawsze odzwierciedlają poglądy J.P. Morgan Asset Management. O ile nie określono inaczej, wszelkie podane tu opinie, i informacje dotyczące technik i strategii inwestycyjnych są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Są one uznawane za rzetelne w chwili przygotowywania tego materiału, nie muszą jednak uwzględniać wszystkich aspektów i nie podlegają gwarancji poprawności. Mogą podlegać zmianom bez informowania ani zawiadamiania Państwa. Pomimo zamierzeń osiągnięcia celów inwestycji w zakresie produktów inwestycyjnych, nie możemy zapewnić, że cele te zostaną zrealizowane. J.P. Morgan Asset Management to marka działalności w zakresie zarządzania aktywami prowadzonej przez spółkę JPMorgan Chase & Co oraz jej filie na całym świecie. Dany produkt może nie być dopuszczony do obrotu lub oferowanie go może podlegać ograniczeniom w danej jurysdykcji. 


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj