Fundusze inwestycyjne


pomnazanie kapitalu

zawsze jest w co inwestować


Poznaj zespół odpowiedzialny
za zarządzanie funduszamiBartosz Szymański
zarządzający funudszami
akcyjnymi

Michał Stalmach
zarządzający funudszami
akcyjnymi

Paulina Brandstätter
zarządzająca funudszami
akcyjnymi
Michał Ficenes
zarządzający funudszami
akcyjnymi
Michał Cichosz
zarządzający funudszami
akcyjnymi
Tomasz Piotrowski
zarządzający funudszami
akcyjnymi

Grzegorz Zatryb
dyrektor departamentu zarządzania funduszami rynków kapitałowych
Kamil Sobolewski
strateg i zarządzający funduszami
Mateusz Roda
zarządzający funduszami
Agnieszka Cieszkowska
senior dealer


Każdy fundusz to inny profil inwestycji

Fundusze dłużnekrótkoterminowe
długoterminowe

skarbowe
głównie polskie

Skarbiec
Konserwatywny

Skarbiec
Obligacja

uniwersalne
Polska i zagranica

Skarbiec
Konserwatywny Plus

Skarbiec
Dłużny Uniwersalny


korporacyjne

Skarbiec
Obligacji Wysokiego Dochodu

Fundusze mieszane

Skarbiec III Filar
od 10% do 50% akcji spółek
o dużej płynności
(głównie GPW), pozostała część portfela to instrumenty dłużne

Skarbiec Waga
od 10% do 50% akcji spółek
o dużej płynności
(głównie GPW), pozostała część portfela to instrumenty dłużne

Skarbiec Top Funudszy Stabilinych
aktywna alokacja między
wybrane fundusze akcji (do 50%)
i dłużne (od 50%)


Fundusze akcji polskich

Skarbiec Akcja
akcje spółek notowanych na GPW
oraz dodatkowo wyróżniające się
spółki europejsckie

Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcje przedsiębiorstw notowanych
na GPW, szczególnie z grupy
małych i średnich spółek

Skarbiec Top Funudszy Akcji
aktywna alokacja między
wybrane fundusze akcji (od 50%)
i dłużne (do 50%)

Fundusze akcji zagranicznych

Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcje spółek o wysokim potencjale
wzrostu, liderów swoich branż
i sektorów


Skarbiec Top Brands
głównie akcje i papiery udziałowe
spółek osiągających przewagę konkurencyjną
oraz silną markę

Skarbiec Nowej Generacji
trendy społeczne i wszystkie spółki, które z tych przemian skorzystająInne style lub klasy aktywów

Skarbiec Market Opportunities
fundusz absolutnej stopy zwrotu oparty o analizę fundamentalną
od ogółu do szczegółu, aktywnie eksploatujący okazje i nieefektywności pomiędzy
rynkami oraz na rynkach
akcyjnych, dłużnych, surowcowych

Skarbiec Market Neutral
Inwestycje w akcje
wybranych spółek
przy jednoczesnym zajęciu
krótkiej pozycji
na indeksie dla danej spółki

Skarbiec Rynków Surowcowych
skoncentrowana ekspozycja
na klasę surowce

SKARBIEC GLOBAL FUNDS SFIO

STWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

Fundusz dłużny

Fundusz akcyjny
Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze rynku nieruchomości

  Fundusze dedykowane


Skarbiec Absolute Return
Globalnych Obligacji

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO
kategorie jednostek w ramach funduszu:
BRE Private Banking Agresywny
mBank Agresywny
Multibank Agresywny
TOP Akcyjny
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Sezam Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec Absolute Return Akcji
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
City Living Polska
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
kategorie jednostek w ramach funduszu:
BRE Private Banking Stabilny
mBank Stabilny
Multibank Stabilny
TOP Stabilny

Sezam IX
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych


Sezam XVI
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych


mFundusze Dobrze Lokujące SFIO
Subfundusz mFundusz dla aktywnych
Subfundusz mFundusz dla każdego
Subfundusz mFundusz dla odważnych

Zapraszamy do kontaktu


Marcin Mirka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Ofertą

Tomasz Palusiak
Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

e-mail: marcin.mirka@skarbiec.com.pl
telefon: 602 109 037
e-mail: tomasz.palusiak@skarbiec.com.pl
telefon: 782 993 469


Dokumenty do pobrania

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj