BEZPIECZEŃSTWO

Skarbiec TFI S.A. powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Oferta Towarzystwa uwzględnia fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu  akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy. W 2017 roku Skarbiec TFI  zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według Gazety Rzeczpospolita .W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet.

PŁYNNOŚĆ

Środki zainwestowane w subfundusze Skarbiec TFI mogą być wycofane w każdym momencie, bez utraty  wypracowanego dotychczas zysku. W każdej chwili można wypłacić część lub całość zainwestowanych pieniędzy.

DYWERSYFIKACJA PORTFELA

Inwestycja w subfundusze Skarbiec Kasa, Skarbiec Depozytowy, Skarbiec Obligacja lub Skarbiec Obligacji Globalnych pozwala łatwo zdywersyfikować portfel ponieważ subfundusze inwestują w różne klasy aktywów np. w obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, bony skarbowe, listy zastawne, depozyty lub gotówkę. Środki zgromadzone w Skarbiec Funduszu Inwestycyjnym Otwartym można swobodnie i bez dodatkowych opłat przenosić pomiędzy subfunduszami. 

SZYBKI PROCES LOKOWANIA

Wystarczy tylko przelew na rachunek bankowy subfunduszu, a następnego dnia po wpływie środki są inwestowane.

Zapraszamy do kontaktu
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj